profile cover

مرتضی رحیم زاده

طراح، تصویر ساز و موشن گرافیک دیزاینر
ایران  بجنورد

بیوگرافی

اطلاعاتی وارد نشده است


مهارت ها

Vector Illustration Motion Graphics

نرم افزار ها

Illustrator
3ds Max
V-Ray